Υπηρεσίες & Λύσεις

Υπηρεσίες

Αξιολόγηση με βάση το SMModel της www.salesmanagement.gr

SMModel
Η εφαρμογή του Μοντέλου βοηθά ένα τμήμα πωλήσεων να είναι πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό και να θέτει προτεραιότητες στο σημερινό πολύπλοκο και παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.
1. Στρατηγική Πωλήσεων
 • Γνώση Αγοράς
 • Τμηματοποίηση
 • Πρόταση Αξίας
 • Προτεραιότητες Ανάπτυξης
 • Στρατηγική Τιμολόγησης

2. Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά

 

 • Τμήμα Πωλήσεων
 • Δομή
 • Κατανομές Πελατών στις Ομάδες
 • Ταξινόμηση και Κατανομή
 • Σχεδιασμός Περιοχής
 • Εσωτερικές Πωλήσεις
 • Outbound Sales
 • Inbound Sales
 • Χονδρέμπορος ή Διανομέας

3. Διαδικασία Πώλησης και Επαφή με τον Πελάτη

 

 • Διαδικασία Πωλήσεων
 • Στόχευση και Διαχείριση Περιέχων και Πελατών
 • Σχεδιασμός Παρακολούθησης Πελατών
 • Εργαλεία Πωλήσεων & Ενεργοποιητές
4. Εκπαίδευση &Παρακίνηση Πωλητών
 • Εκπαίδευση
 • Καθοδήγηση
 • Κίνητρα
 • Στόχοι
 • Δείκτες Επιδόσεων & Πίνακες Ελέγχου
 • Επιδόσεις, Κριτικές και Ενέργειες
5. Διαδικασίες Παρακολούθησης & Υποστήριξης Πωλήσεων
 • Διαχείριση Δεδομένων
 • Αναλυτικά Στοιχεία και Δεδομένα
 • Δημιουργία και Διαχείριση Δυνητικών Πελατών
 • Αναφορά & Διοίκηση

 

Λύσεις

Υλοποίηση των κατωτέρων “6-Έξι-Ενοτήτων” του Μοντέλου Απόδοσης της www.salesmanagement.gr σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και ανάλυσης του κάθε τμήματος πωλήσεων.

1. Στρατηγική Πωλήσεων

Στρατηγική εστιασμένη στους πελάτες που στοχεύει στις καλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης με διαφοροποιημένες και αμοιβαία πολύτιμες προσφορές.

 • Τμηματοποίηση
 • Πρόταση Αξίας
 • Προτεραιότητες Ανάπτυξης

2. Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά

Η στρατηγική της αγοράς αναφέρεται στο πώς μια επιχείρηση εξυπηρετεί τους πελάτες της με ένα συνδυασμό καναλιών πωλήσεων. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις προβαίνουν σε επιλογές αγοράς που επιτρέπουν αποδοτικές αλλά και αποτελεσματικές συνδέσεις με τους πελάτες και τις προοπτικές τους. Οι επιχειρήσεις σήμερα χρησιμοποιούν σχεδόν πάντοτε ένα συνδυασμό καναλιών.

Αποτελεσματική και αποδοτική κάλυψη όλων των στοχοθετημένων πελατών με δομή και ανάπτυξη που ταιριάζει καλύτερα με την πρόταση αξίας και τις στρατηγικές διαδικασιών πωλήσεων.

 • Τμήμα Πωλήσεων
  • Δομή
  • Κατανομές Πελατών στις Ομάδες
  • Ταξινόμηση και Κατανομή
  • Σχεδιασμός Περιοχής
 • Εσωτερικές Πωλήσεις
 • Outbound Sales:
 • Inbound Sales:
 • Χονδρέμπορος ή Διανομέας

3. Διαδικασία Πώλησης και Επαφή με τον Πελάτη

Κάθε διαδικασία πωλήσεων πρέπει να επικεντρώνεται στον πελάτη, να εκτελεί εξειδικευμένες διαδικασίες πωλήσεων και να έχει έναν σχεδιασμό που μεγιστοποιεί την αμοιβαία αξία και την εμπιστοσύνη μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη.

 • Διαδικασία Πωλήσεων
 • Στόχευση και Διαχείριση Περιέχων και Πελατών
 • Σχεδιασμός Παρακολούθησης Πελατών
 • Εργαλεία Πωλήσεων και Ενεργοποιητές


 

4. Εκπαίδευση & Παρακίνηση Πωλητών

Οι διευθυντές πωλήσεων και οι πωλητές χρειάζονται εκπαίδευση, κίνητρα και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να υπερέχουν στους αντίστοιχους ρόλους και ευθύνες τους. Επίσης οι σωστά παρακινημένοι πωλητές, οι οποίοι επικεντρώνονται στην απόδοση και είναι εκπαιδευμένοι, έχουν ως επί το πλείστον σωστά αποτελέσματα και «κάνουν την δουλειά τους σωστά και στην ώρα τους.

 • Εκπαίδευση
 • Καθοδήγηση
 • Κίνητρα
 • Στόχοι
 • Δείκτες Επιδόσεων & Πίνακες Ελέγχου
 • Επιδόσεις, Κριτικές και Ενέργειες

5. Διαδικασίες Παρακολούθησης & Υποστήριξης Πωλήσεων

Εξαιρετικά αποτελεσματικές δυνατότητες υποστήριξης που παρέχουν στο τμήμα πωλήσεων τις πληροφορίες, την τεχνογνωσία, την ταχύτητα στην αγορά και την αποτελεσματικότητα που απαιτούνται για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης.

 • Διαχείριση Δεδομένων
 • Αναλυτικά Στοιχεία και Δεδομένα
 • Δημιουργία και Διαχείριση Δυνητικών Πελατών
 • Αναφορά & Διοίκηση