Εργαλεία Πώλησης

 

Μοντέλο Απόδοσης & Εργαλεία Πωλήσεων

1. The SMModel (Μοντέλο Διαχείρισης της Απόδοσης)

Η εφαρμογή του Μοντέλου βοηθά ένα τμήμα πωλήσεων να είναι πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό και να θέτει προτεραιότητες στο σημερινό πολύπλοκο και παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

2. Τμηματοποίηση & Προσφορές

Είναι ένα Εργαλείο υποδιαίρεσης μιας μεγάλης ομοιογενούς αγοράς σε τομείς με σαφή προσδιορισμό που έχουν παρόμοιες ανάγκες, επιθυμίες ή χαρακτηριστικά ζήτησης.

3. Πρόταση Αξίας

Είναι ένα Εργαλείο που βοηθά ένα τμήμα πωλήσεων μιας εταιρείας να συνοψίζει, να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει γιατί ένας πελάτης πρέπει να αγοράσει ένα προϊόν ή να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία της εταιρείας.

4. Διαδικασία Πωλήσεων

Είναι ένα Εργαλείο που καθορίζει με σαφήνεια τα βήματα της πώλησης κάθε πωλητή πριν το κλείσιμο της και τον βοηθά να συντομεύσει τον κύκλο των πωλήσεων και να είναι ποιο αποδοτικός και αποτελεσματικός.

5. Πηγές Ανάπτυξης

Είναι ένα Εργαλείο που κατευθύνει ένα τμήμα πωλήσεων στο πώς να φέρει ανάπτυξη πωλήσεων από κάθε τμήμα πελατών και ποιο συγκεκριμένα από κάθε έναν πελάτη.

6. Στοιχεία Αξίας για b2b Πελάτες

Είναι ένα Εργαλείο που βοηθά τα τμήματα πωλήσεων των εταιρειών να κατανοήσουν το πλήρες φάσμα των λογικών και συναισθηματικών παραγόντων απόφασης αγοράς προϊόντων ενός τμήματος προμηθειών και στη συνέχεια να προσαρμόσουν τις προτάσεις αξίας αναλόγως και έτσι βοηθούν τις εταιρείες να αποφύγουν την παγίδα των εμπορευμάτων χωρίς διαφοροποίηση.