Διαχείριση ανάπτυξης πελατών

Στρατηγική πωλήσεων: ο οδικός χάρτης για την επιτυχία κάθε τμήματος πωλήσεων
3 Μαΐου, 2018
“Διασπαστική” καινοτομία (disruptive innovation)
7 Μαΐου, 2018

Πληροφορίες

Παρακολουθήστε τον καθηγητή V Kumar από το Georgia State University να παρουσιάζει κερδοφόρους τρόπους διαχείρισης & ανάπτυξης πελατών.

Comments are closed.