“Διασπαστική” καινοτομία (disruptive innovation)

Διαχείριση ανάπτυξης πελατών
Μάιος 7, 2018
Online Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Μάιος 7, 2018

Πληροφορίες

Παρακολουθήστε τον καθηγητή Clay Christensen από το Harvard University να αναλύει τη θεωρία του για τη “Διασπαστική” καινοτομία (disruptive innovation).

Comments are closed.